O nas

Siedlce? Naturalnie! to duży projekt edukacyjny realizowany przez Zakład Utylizacji Odpadów, którego celem jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Siedlec i okolic oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Naczelną ideą projektu jest praktyczna edukacja Siedlczan wszystkich pokoleń, od dzieci po seniorów, w zakresie prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności poszanowania zasobów naturalnych (wody, surowców naturalnych i lasów)
i racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, poprzez ich selektywną zbiórkę po recykling. 
W ramach projektu Siedlce? Naturalnie! prowadzone będą liczne akcje outdoorowe i kampanie edukacyjne, rozpowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych i środków masowego przekazu, m. in. cykl spotów reklamowych, EkoStrefa, Eko Budżet, Warsztaty z klasą i wiele innych. 

Projekty
Kampanie

Co robimy na co dzień?

Kontakt
Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach
Siedziba firmy
08-110 Siedlce, ul.Błonie 3
Tel. 025 633 25 22, fax 025 633 25 26
bok@zuo.siedlce.pl
Social media facebook YouTube