Ekologia z klasą

Cykl warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujący prawidłowe segregowanie odpadów. Projekt dedykowany jest wszystkim przedszkolakom i uczniom siedleckich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez warsztaty chcemy rozwijać i pobudzać świadomość ekologiczną uczniów w zakresie zagospodarowania odpadów, podnieść poziom ich segregowania oraz wyczulić na szkodliwy wpływ odpadów na środowisko naturalne. Dzięki praktycznym zajęciom przedszkolaki i uczniowie nazywają tworzywa, z których wykonane są odpady, potrafią je segregować do odpowiednich pojemników oraz poznają wiedzę o wpływie działalności człowieka na środowisko naturalne.

Finałem akcji "Ekologia z klasą" będą Wielkie Igrzyska Ekologiczne. Wezmą w nich udział dzieci i uczniowie ze szkół i przedszkoli, które uczestniczyły w projekcie. "Zawodnicy" będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną na temat selektywnej zbiórki odpadów w Siedlcach, ale też będą na nich czekały także zadania praktyczne.

Warsztaty "Ekologia z klasą" realizowane są od marca 2017 roku.  Planowane jest także rozszerzenie projektu na rok szkolny 2017/18.

Kontakt
Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach
Siedziba firmy
08-110 Siedlce, ul.Błonie 3
Tel. 025 633 25 22, fax 025 633 25 26
bok@zuo.siedlce.pl
Social media facebook YouTube